Nyheter via Rss

Nyheter

 • Betänkande om upphovsrättens inskränkningar presenterat

  I juli 2022 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar i upphovsrätten. Uppdraget gick till lagmannen Anders Dereborg. Utredningen benämndes Utredningen om upphovsrättens inskränkningar (Ju 2022:16). Nu… Läs mer »
 • God jul och gott nytt år!

  Vi önskar er alla en skön och avkopplande julledighet, så ses vi åter i början på nästa år. Vi vill även passa på att informera om att växeln är stängd från och med den 22 december… Läs mer »
 • Viktigt att värna ersättningar till Sveriges kulturskapare

  Copyswede och Klys välkomnar den kommande reformeringen av ersättningssystemet för privatkopiering (PKE), som innebär ett utvidgat stöd för principen att kopiering av upphovsrättsskyddat material ger rätt till ersättning. En sammanställning av de svar som inkommit från… Läs mer »
 • Viktigt vägval för svensk kultur när ersättningssystemet för privatkopiering reformeras

  Regeringen står nu inför ett avgörande för att säkerställa ett modernt och långsiktigt system för ersättningar till kulturskapare, i en tid med omfattande spridning av upphovsrättsskyddade verk. Enligt den utredning om ersättning för privatkopiering (SOU 2022:20)… Läs mer »
 • Ukrainsk tv kan sändas fritt av svenska operatörer

  Svenska tv-operatörer ges nu möjlighet att sända den ukrainska tv-kanalen UA TV fritt till sina abonnenter under perioden för kriget till följd av den ryska invasionen av Ukraina. – I dessa svåra tider är det än… Läs mer »
 • Ersättningar för 2020 på väg ut

  Vi ligger nu i startgroparna för att betala ut 2020 års ersättningar till enskilda rättighetshavare för privatkopiering samt för produktioner som vidareanvänts i tv. Utbetalningen sker i två omgångar, nu före jul samt i januari. Beskedet… Läs mer »
 • Efterlängtad överenskommelse ger kulturskapare ersättning för privatkopiering

  Copyswede, som representant för Sveriges kulturskaparorganisationer, och Elektronikbranschen har slutit ett nytt branschavtal som reglerar hur det svenska systemet för privatkopieringsersättning (PKE) ska tillämpas. Det betyder att ersättningarna kan börja kasseras in och komma rättighetshavarna till… Läs mer »