Nyheter via Rss

Nyheter

 • Viktigt att värna ersättningar till Sveriges kulturskapare

  Copyswede och Klys välkomnar den kommande reformeringen av ersättningssystemet för privatkopiering (PKE), som innebär ett utvidgat stöd för principen att kopiering av upphovsrättsskyddat material ger rätt till ersättning. En sammanställning av de svar som inkommit från… Läs mer »
 • Ersättningar för SVT:s kanaler nu utbetalda

  Ersättning avseende medverkan i SVT:s kanaler vidaresända under 2021 har i dagarna betalats ut till manusförfattare, ursprungsförfattare och musiker/artister. Ersättningar till de organisationer som själva betalar ut till sina rättighetshavargrupper – Bildupphovsrätt, Ifpi, Sami, Scen och… Läs mer »
 • Viktigt vägval för svensk kultur när ersättningssystemet för privatkopiering reformeras

  Regeringen står nu inför ett avgörande för att säkerställa ett modernt och långsiktigt system för ersättningar till kulturskapare, i en tid med omfattande spridning av upphovsrättsskyddade verk. Enligt den utredning om ersättning för privatkopiering (SOU 2022:20)… Läs mer »
 • Ukrainsk tv kan sändas fritt av svenska operatörer

  Svenska tv-operatörer ges nu möjlighet att sända den ukrainska tv-kanalen UA TV fritt till sina abonnenter under perioden för kriget till följd av den ryska invasionen av Ukraina. – I dessa svåra tider är det än… Läs mer »
 • Ersättningar för 2020 på väg ut

  Vi ligger nu i startgroparna för att betala ut 2020 års ersättningar till enskilda rättighetshavare för privatkopiering samt för produktioner som vidareanvänts i tv. Utbetalningen sker i två omgångar, nu före jul samt i januari. Beskedet… Läs mer »
 • Efterlängtad överenskommelse ger kulturskapare ersättning för privatkopiering

  Copyswede, som representant för Sveriges kulturskaparorganisationer, och Elektronikbranschen har slutit ett nytt branschavtal som reglerar hur det svenska systemet för privatkopieringsersättning (PKE) ska tillämpas. Det betyder att ersättningarna kan börja kasseras in och komma rättighetshavarna till… Läs mer »
 • Utredning av PKE-systemet ska ge modernare och mer effektiv ersättning

  Copyswede välkomnar att en utredning nu tillsätts för att se över ersättningssystemet för privatkopiering. PKE-systemet innebär viktiga och nödvändiga ersättningar till svenskt kulturliv och svenska kulturskapare. – Den utredning som nu tillsatts har som utgångspunkt att modernisera och effektivisera PKE-systemet för… Läs mer »