Nu byter vi visuell identitet

Vi byter nu visuell identitet med en ambition att bygga ett starkt och tydligt varumärke, och i det arbetet är vår identitet en viktig pusselbit. Det handlar inte bara om hur vi ser ut, utan också om hur vi upplevs. Det gäller inte minst i när vi skapar digitala upplevelser på webben, eller när vi publicerar rapporter och andra publikationer.

Fotokollage, "Tillsammans skapar vi ett rikare kulturliv"

Logotypen är den allra viktigaste beståndsdelen i vår grafiska profil. Den består av vår symbol, fingeravtrycket, tillsammans med ordbilden ”Copyswede”. Fingeravtrycket symboliserar upphovsrätt och verkshöjd, själva kärnan i vår verksamhet. I linjerna i symbolen kan man också läsa ett “C” för Copyswede.

Vår varumärkesberättelse –
tillsammans skapar vi ett rikare kulturliv

Copyswede är en central del av det svenska kulturlivet. Med bra licensupplägg, djup juridisk kompetens och engagerade medarbetare ser vi till att kulturskaparna får betalt.

Vi ägs av 14 medlemsorganisationer som företräder upphovspersoner och utövande konstnärer. På deras uppdrag samordnar, licensierar och fördelar vi ersättningar till rättighetshavarna. Vi ser också till att rättighetshavarna ersätts för den privatkopiering som sker.

Våra kunder är aktörer som vill återanvända tv samt importörer och återförsäljare inom elektronikbranschen. Upphovsrättslagen och gällande EU-lagstiftning reglerar hur vi verkar och Patent- och registreringsverket (PRV) granskar så att vårt arbete sker i enlighet med lagen.

Värnandet av upphovsrätten, den nära kopplingen till kulturlivet och en stark sammanhållning präglar vår organisation och de 25 medarbetare som varje dag arbetar för att göra Sveriges kulturliv rikare.

Årsredovisning och insynsrapport

Vi passar också på att publicera 2023 års rapporter för verksamheten som du kan studera närmare här.

Hoppas att ni känner som vi, att den nya kostymen passar oss fint!

Information

Publicerad

Författare

Media

Vi hjälper dig som journalist med fakta, grafiskt material eller att komma i kontakt med talespersoner.