• Hem
  • Om oss
  • Nyheter
  • Privatkopieringsersättning för den ”historiska skulden” börjar nu betalas ut

Privatkopieringsersättning för den ”historiska skulden” börjar nu betalas ut

I april kom Copyswedes medlemmar och samarbetspartners överens om fördelningen av drygt 1,3 miljarder kronor för privatkopieringsersättning från åren 2009–2020, ersättningar som nu slutligen kan nå rättighetshavarna i musik, ljudböcker, tv-program, filmer och utsända poddar.

De här pengarna kommer från den så kallade ”historiska PKE-skulden”, det vill säga privatkopieringsersättning för mobiler, datorer och surfplattor. Efter ett decennium av förhandlingar och rättstvister kunde slutligen Copyswede och elektronikbranschen i oktober 2020 sluta ett branschavtal som gav rättighetshavarna den ersättning de har rätt till.

Därefter vidtogs ett omfattande arbete med att får hela marknaden att träffa avtal och betala ersättningen. Under perioden har dessutom kopieringsbeteendet förändrats till följd av såväl den tekniska utvecklingen som konsumtionsmönster. Därför har det varit ett omfattande och tidskrävande arbete för våra fjorton medlemsorganisationer att enas om hur ersättningen ska fördelas.

Detta har ställt krav på tålamod hos våra medlemmars medlemmar – rättighetshavarna. Men nu har det skett och ersättningarna kan börja betalas ut till våra medlemsorganisationer. Inte bara de 1,3 miljarderna från den historiska PKE-skulden, utan faktiskt hela 2,1 miljarder kronor, eftersom överenskommelsen även har kommit att omfatta åren 2021–2023.

Mattias Åkerlind, vd
foto: Ylwa Yngvesson
Mattias Åkerlind, vd foto: Ylwa Yngvesson

–Erfarenheterna från arbetet med att inkassera och fördela den historiska PKE-skulden påminner oss om att vi är starkast tillsammans i Copyswede-samarbetet. Elektronikbranschen har gjort rätt för sig och våra medlemmar och samarbetspartners har kommit i mål med fördelningen. Det finns alla skäl att fira de miljarder som nu äntligen når rättighetshavarna, säger Mattias Åkerlind, vd.

Notera! Hur och när ersättningarna slutligen når enskilda rättighetshavare kan se lite olika ut beroende på vilken organisation som hanterar ersättningen. Läs mer här.

Information

Publicerad

Författare

Media

Vi hjälper dig som journalist med fakta, grafiskt material eller att komma i kontakt med talespersoner.