Viktigt att värna ersättningar till Sveriges kulturskapare

Copyswede och Klys välkomnar den kommande reformeringen av ersättningssystemet för privatkopiering (PKE), som innebär ett utvidgat stöd för principen att kopiering av upphovsrättsskyddat material ger rätt till ersättning. En sammanställning av de svar som inkommit från 58 remissinstanser visar det finns ett massivt stöd för att PKE ska finnas kvar i någon form.

Ung kille som tittar på film i sin smartphone på en flygplats. Foto: Istock/Izusek

I Copyswede och Klys yttrande om den statliga utredningen, Privatkopieringsersättning i framtiden (SOU 2022:20), har vi lämnat ett antal konstruktiva förslag för att säkerställa att vi så snart det bara är möjligt får ett nytt, fungerande system. Såsom utredningens förslag lagts fram är det tveksamt om det varken går att lagstifta utifrån eller att Sverige i framtiden lever upp till EU-rättens krav på rimliga ersättningar till kulturskaparna.

Det är nödvändigt att upprätthålla ersättningsnivåerna i en tid där det blir allt svårare att livnära sig som kulturskapare.

– PKE är en av de viktigaste återkommande inkomstkällorna för våra yrkesverksamma kulturskapare. Vi vill säkerställa att en framtida lagstiftning inte på felaktiga grunder slår undan benen för kulturskaparna och deras ersättning”, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

”Grupper som inte tidigare omfattats går idag helt utan ersättning”

I den digitala tidsåldern är privatkopiering av text och stillbild väldigt vanlig och något som fram tills nu inte ersatts. Det är angeläget att se till att det nya systemet införs skyndsamt, då nya grupper som inte tidigare omfattats idag går helt utan ersättning.

”Att ingen betalar för offline-funktionalitet är helt oacceptabelt”

– Privatkopiering ger konsumenter bättre användarupplevelser i sina mobiler, datorer och surfplattor. Tyvärr riskerar utredarens förslag att ingen skulle behöva betala för en av de vanligaste och viktigaste funktionerna i våra vanliga digitala tjänster, det vill säga möjligheten att göra musik, film, poddar och ljudböcker tillgängligt då vi till exempel saknar uppkoppling. Det innebär att ersättningsnivåerna från privatkopiering riskerar krympa över tid och att ingen betalar för offline-funktionalitet, vilket är helt oacceptabelt, avslutar Åkerlind.

”9 av 10 svenskar står bakom att de som skapar också ska ha betalt för det innehåll vi tar del av”

En färsk Demoskop-undersökning visar dessutom att det finns ett starkt stöd hos svenska folket för rimliga ersättningar till svensk kultur och möjligheten att ladda ner innehåll. Bland annat visar undersökningen att:

  • 6 av 10 svenskar menar att deras mobiltelefoner skulle vara mindre användbara om det inte gick att privatkopiera med dem,
  • knappt varannan svensk tycker det är rimligt att ett ersättningssystem där de som tillverkar och säljer våra mobiler, datorer osv betalar en avgift till kulturskapare vars verk kopieras,
  • 9 av 10 svenskar står bakom att de som skapar också ska ha betalt för det innehåll vi tar del av.
« Tillbaka