Tittarna vinnare med ny avtalslicensbestämmelse

Genom en ny avtalslicensbestämmelse kan Copyswede från och med 1 april 2011 licensiera äldre tv- och radiomaterial från public service-bolagens arkiv. Om bolagen vill kan alltså kulturskatter redan i en snar framtid göras tillgängliga för allmänheten via till exempel bolagens egna webbplatser.

För att göra tv och radio krävs ofta en stor mängd olika upphovsmän och utövande konstnärer, som till exempel författare, skådespelare, musiker och fotografer. Dessa har ofta rättigheter i programmen som produceras, vilket kan göra det komplext att söka tillstånd för att vidareanvända tv- och radioprogram i olika sammanhang.

Sedan 1960-talet används därför i Norden avtalslicenser, som möjliggör en enkel tillståndsgivning i komplexa fall.

– Genom den nya avtalslicensbestämmelsen kan Copyswede träda in som företrädare för upphovsmän och utövande konstnärer via deras egna organisationer, och enkelt ge tillstånd för användning av tv- och radioprogram inom olika områden, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

De individuella avtal som finns idag möjliggör redan i stor omfattning användande av både tv- och radioprogram i till exempel webbsammanhang, men bland annat för äldre tv-produktioner kan det ibland vara svårt att sluta avtal. Med den nya avtalslicensbestämmelsen behöver inte programbolagen leta upp varje enskild rättighetshavare.

– Det här är en chans för public service-bolagen att frigöra kulturskatter. Finns det ett intresse för detta blir alla vinnare – inte minst tittarna, avslutar Mattias Åkerlind.

« Tillbaka