Årets utbetalning av ersättningar i slutet av maj

Copyswede betalar ut ersättningar för medverkan i tv-program som vidaresänds i kabel-tv och för privatkopiering. Årets ersättningar, som avser medverkan i produktioner sända år 2009, betalas ut senast under vecka 22. 

En kompletterande utbetalning görs strax innan midsommar. Det innebär att om du varit med i en produktion under år 2009 som du inte fått ersättning för, kan du skicka in kontrakt till Copyswede (adress i sidfoten) och få ersättningen utbetald i den kompletterande utbetalningen.

« Tillbaka