Teaterförbundet: Privatkopieringsersättningen är viktig för våra medlemmar

Från den 1 september 2011 tar Copyswede ut privatkopieringsersättning för den kopiering som sker via usb-minnen och externa hårddiskar. Teaterförbundet uppmärksammar detta idag och påpekar vikten av ersättningen för deras medlemmar.

 – I grunden handlar det om att upphovsmän och utövande konstnärer som exempelvis regissörer och musiker ska kunna leva på sitt arbete. Att ersättningen nu kommer börja tas ut på usb-minnen och externa hårddiskar är bara en naturlig följd av att människor kopierar med den nya tekniken, säger Ulf Mårtens, vd för Teaterförbundets rättighetsbolag.

Teaterförbundet menar att privatkopieringsersättningen är viktig för förbundets medlemmar.

– Våra medlemmar står bakom den inskränkning i deras upphovsrätt som rätten till privatkopiering innebär, men för att de ska kunna leva på sitt arbete är ersättningen en viktig inkomstkälla, avslutar Ulf Mårtens.

Läs hela artikeln på Teaterförbundets webbplats >>

« Tillbaka