Tyska elektronikbranschen och rättighetshavarna eniga om ersättningsnivåer för datorer

Efter tre års förhandlingar har rättighetshavarna och elektronikbranschen i Tyskland träffat en överenskommelse om nya nivåer för privatkopieringersättning på datorer. Det är Copyswedes tyska motsvarighet ZPÜ (Zentralstelle für private Überspielungsrechte) som har nått en överenskommelse med tillverkare och importörer organiserade i branschföreningarna BCH respektive BITCOM (där bland annat HP och Samsung ingår).

– Trots att parterna har olika inställning till ersättningssystemet har de nu tagit ett gemensamt ansvar och därigenom lyckats enas om en lösning som skapar stabilitet och förutsägbarhet för markandens aktörer under en lång period, säger Mattias Åkerlind, vd på Copyswede.

Avtalet som gäller från och med 2011 till och med 2016 innebär att rättighetshavarna kompenseras för den privatkopiering som sker på datorer samtidigt som de företag som importerar datorerna nu har fått tydliga regler att förhålla sig till.

Genom den överenskommelse som träffats har parterna även enats om en modell där det betalas en högre ersättning för datorer som säljs till privatpersoner än för datorer som säljs till företagsmarknaden eftersom de senare i betydligt mindre utsträckning används för privatkopiering.

I Sverige tar Copyswede ut ersättning på datorer från och med den 1 september 2013. Elektronikbranschen har uppmanat sina medlemmar att inte efterfölja Copyswede krav, vilket har medfört en viss osäkerhet för marknadens aktörer.

– Om vi ska kunna skapa trygghet på marknaden måste både rättighetshavarna och elektronikföretagens branschorganisationer vara beredda att ta det ansvar som lagstiftaren lagt på dem. Förhoppningsvis kommer även de svenska branschföreningarna vilja vara med att utifrån gällande lagstiftning avtala fram en praktisk ordning som garanterar rimlig ersättning till rättighetshavarna samtidigt som det ger tydliga spelregler för de företag som importerar datorer, avslutar Mattias Åkerlind.

« Tillbaka