Nya tariffer från den 1 november 2020

Följande tariffer träder i kraft den 1 november 2020 och reglerar både perioden framåt samt den historiska perioden från 1 januari 2009 fram till och med 31 oktober 2020.

Enligt ett avgörande från EU-domstolen är privatkopieringsersättningen inte momspliktig. Det innebär att Copyswede inte tar ut någon moms på ersättningen.


Datorer, surfplattor och spelkonsoler med inbyggt lagringsminne > 2 GB

2013-09-01 – 2020-10-31 1 SEK per GB med ett tak på 40 SEK
Från 2020-11-01 1 SEK per GB med ett tak på 75 SEK

 

Mobiltelefoner med inbyggt och medföljande lagringsminne > 2 GB

2009-01-01 – 2010-12-31 3 SEK per GB med ett tak på 60 SEK
2011-01-01 – 2020-10-31 1,15 SEK per GB med ett tak på 60 SEK
Från 2020-11-01 1 SEK per GB med ett tak på 75 SEK

 

Minnen med lagringsminne > 2 GB

Lösa interna hårddiskar, externa hårddiskar och usb-minnen

Till och med 2020-10-31 1 SEK per GB med ett tak på 80 SEK för externa hårddiskar och usb-minnen (under perioden 2011-09-01 – 2012-10-23 är ersättningen 1 SEK med tak på 40 SEK)

 

2013-09-01 – 2020-10-31 1 SEK per GB med ett tak på 40 SEK för lösa interna hårddiskar
 

 

Från 2020-11-01

 

Minnen, inkluderar även lösa interna hårddiskar (per styck)

> 2-7 GB                                          2 SEK

8-16 GB                                           6 SEK

17-256 GB                                    12 SEK

257-1024 GB                                24 SEK

1025 GB –                                     30 SEK

 

Set-top-boxar med mera, med lagringsminne från 1 GB

Set-top-boxar med inbyggd hårddisk, mp3-spelare, mp4-spelare, dvd-spelare (inklusive blu-ray) med inbyggd hårddisk, tv med inbyggd hårddisk

Till och med 2020-10-31 1 SEK per GB med ett tak på 320 SEK
Från 2020-11-01 1 SEK per GB med ett tak på 120 SEK

 

Blankmedia
Inspelningsbara cd- och dvd-skivor

Produkt Lagringskapacitet Ersättning per styck
cd-r Samtliga upp till 900 MB 0,60 kr
cd-rw Samtliga upp till 900 MB 0,95 kr
dvd-r/+r 4,7 GB 2,65 kr
dvd-rw/+rw 4,7 GB 4,25 kr
dvd-ram 4,7 GB 4,25 kr
dvd-r/+r double layer 8,5 GB 4,80 kr

 

Analoga ljudkassetter (c-kassetter), vhs-kassetter (e-kassetter), minidisc och cd-r audio (minuttariff)

Produkt Ersättning/min
c-kassett 2,5 öre
minidisc 2,0 öre
cd-r audio 2,0 öre
e-kassett (vhs) 2,5 öre

 

Skriv ut
  • Lagen ger regelverken

    Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
  • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

    Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
  • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

    Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>