Reporting and Paying the Levy

Manufacturers and importers selling storage media to professional users, organisations for disabled persons are not required to pay a levy. The same applies upon export of the products. Private copying levies are not intended as a charge on companies, schools, authorities that uses storage media for professional purposes. Parties that import and manufacture products covered by the private copying levy must register with Copyswede and submit monthly reports of their imports and manufacturing. The obligation to register and report the sales of products also applies to retailers who have taken over responsibility for payment of the private copying levy from an importer or manufacturer. The levy is to be paid to Copyswede, which is then responsible for the distribution of the levies to the rights holders.

According to Section 26(k) of the Copyright Act, in principle, the private copying levy falls due for payment when the device is imported into the country (or manufactured). However, upon registration, the importer or retailer can choose to enter to agreement with Copyswede and therefore become subject to Copyswede reporting rules, see below. According to the rules importers, manufacturers and retailers can pay the levy upon resale of the device (instead of upon import). Resale means that the purchaser has taken possession of the device.

Please read the reporting rules and complete the application form below. When submitting an application, you must also enclose a certificate of registration from the National Registration Office which also specifies any authorised company signatories. Send the certificate to Copyswede by post or fax: see the contact information at the bottom of the page.

The Products can be reported in Copyswedes e-accouting system.
Link to e-accouting.

Once you have registered, Copyswede will send you more information on the submission of reports and payments.

Application form for importers and manufacturers (pdf)

Application form for retailers (pdf)

Reporting rules Copyswede (pdf)

Illustration
Picture: Options for payment and accounting of private copying levy. 

Exceptions

Manufacturers and importers selling storage media to professional users, organisations for disabled persons are not required to pay a levy. The same applies upon export of the products. Private copying levies are not intended as a charge on companies, schools, authorities that uses storage media for professional purposes.

Registered importers and retailers that sells products to professional users without the levy must verify the purchaser is a professional user. This can be done as follows:

The registered importer or retailer shall verify the purchaser is registered with the Companies Registration Office (Bolagsverket) or the buyer is a municipality, county council or state authority. The purchaser must also attest to the importer or retailer that the products only will be used within their professional activities and not for resale.

The  registered importer or retailer can also use Copyswedes database for professional users. This assusmes that the purchaser has applied and been registered in the database.

Link to application (in Swedish).

Link to database.

 

Print
  • Lagen ger regelverken

    Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
  • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

    Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
  • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

    Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>