Betänkande om upphovsrättens inskränkningar presenterat

I juli 2022 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar i upphovsrätten. Uppdraget gick till lagmannen Anders Dereborg. Utredningen benämndes Utredningen om upphovsrättens inskränkningar (Ju 2022:16). Nu är utredningens arbete slutfört och resultatet har presenterats i ett betänkande.

« Tillbaka