Dags för utbetalning av privatkopieringsersättning för ljudböcker

Copyswede betalar nu ut ersättning till de som medverkat i ljudböcker. Ersättningen avser ljudböcker som blivit kopierade för privat bruk.

« Tillbaka