Efterlängtad överenskommelse ger kulturskapare ersättning för privatkopiering

Copyswede och Elektronikbranschen har slutit ett nytt branschavtal som reglerar hur det svenska systemet för privatkopieringsersättning (PKE) ska tillämpas och att ersättningarna därmed kan kasseras in och komma rättighetshavarna till godo.

« Tillbaka