Ersättning till rättighetshavarna betalas ut i dagarna

I dagarna betalas ersättningar ut till rättighetshavarna för en rad nyttjanden såsom till exempel vidaresändning av tv-kanaler och program samt privatkopiering.

« Tillbaka