Högsta domstolen tar upp Telia-målet för prövning

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i målet mellan Copyswede och Telia som handlar om huruvida Iphones omfattas av privatkopieringsersättningen, det vill säga den ersättning som utgår till kulturskaparna när deras verk privatkopieras. (foto: Patrik Svedberg)

« Tillbaka