Klart rättsläge efter dom i Sony Mobile-målet

Hovrätten över Skåne och Blekinge kom idag fram till samma slutsats som Lunds tingsrätt – musikmobilen W715 ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering.
(foto: Patrik Svedberg)

« Tillbaka