Ny upphovsrättlagstiftning gör det enklare att ingå upphovsrättsliga avtal

I dag, den 1 november, träder nya bestämmelser i upphovsrättslagen i kraft som bland annat utökar möjligheterna för organisationer som företräder upphovsmän att ge heltäckande tillstånd för nya typer av tjänster såsom till exempel ”tv everywhere-lösningar”.

« Tillbaka