Privatkopieringsersättning för den ”historiska skulden” börjar nu betalas ut

I april kom Copyswedes medlemmar och samarbetspartners överens om fördelningen av drygt 1,3 miljarder kronor för privatkopieringsersättning från åren 2009–2020, ersättningar som nu slutligen kan nå rättighetshavarna i musik, ljudböcker, tv-program, filmer och utsända poddar.

« Tillbaka