Tingsrätten gav Copyswede rätt

Lunds Tingsrätt har i dag fastslagit att produkter som kan användas till kopiering för privat bruk också ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Rätten underkänner därmed Sony Mobiles resonemang om att endast produkter som huvudsakligen används till privatkopiering ska omfattas.

« Tillbaka