Tv- och radiomaterial från KB nu tillgängligt on-line för forskare

Kungliga bibliotekets (KB) samlingar av ljud och rörlig bild, Svensk Mediedatabas (SMDB), görs nu tillgänglig digitalt för forskare för att deras arbete med forskning och undervisning ska kunna fortgå även under coronakrisen. Detta görs möjligt genom en tillfällig licens från Copyswede.

« Tillbaka