Tyska elektronikbranschen och rättighetshavarna eniga om ersättningsnivåer för datorer

Efter tre års förhandlingar har rättighetshavarna och elektronikbranschen i Tyskland träffat en överenskommelse om nya nivåer för privatkopieringersättning på datorer. Det är Copyswedes tyska motsvarighet ZPÜ (Zentralstelle für private Überspielungsrechte) som har nått en överenskommelse med tillverkare och importörer organiserade i branschföreningarna BCH respektive BITCOM (där bland annat HP och Samsung ingår).

« Tillbaka