Utredning av PKE-systemet ska ge modernare och mer effektiv ersättning

Copyswede välkomnar att en utredning nu tillsätts för att se över ersättningssystemet för privatkopiering. PKE-systemet innebär viktiga och nödvändiga ersättningar till svenskt kulturliv och svenska kulturskapare. 

« Tillbaka