Varannan svensk privatkopierar

En Demoskopmätning av svenska folkets medievanor i åldrarna 18-64 år gjord i juni 2018 på uppdrag av kulturskapare i förening genom Copyswede visar att ungefär hälften privatkopierar genom att ladda ner låtar eller podcastsändningar för att lyssna på offline. Fyra av tio privatkopierar texter för att använda vid senare tillfällen. Sex av tio laddar ned bilder.

« Tillbaka