Vi arbetar hårt för att påskynda utbetalning av ersättningar

Vi ser att det ekonomiska läget för många av kulturskaparna är desperat bland annat på grund av vårens inställda kulturevenemang. Samtidigt är allmänheten beroende av den kultur dessa personer har skapat när många av oss är instängda i våra hem.

« Tillbaka