Viktigt vägval för svensk kultur när ersättningssystemet för privatkopiering reformeras

Regeringen står nu inför ett avgörande för att säkerställa ett modernt och långsiktigt system för ersättningar till kulturskapare, i en tid med omfattande spridning av upphovsrättsskyddade verk. Enligt den utredning om ersättning för privatkopiering (SOU 2022:20) som överlämnats till regeringen, privatkopierar cirka 80–90 procent av svenskarna, vilket också måste avspegla sig i ersättningen.

« Tillbaka