Ytterligare en bit i upphovsrättspusslet läggs

Tisdagen den 8 april meddelas domen i målet mellan Copyswede och Sony Mobile i Lunds Tingsrätt. Tvisten gäller om det ska utgå privatkopieringsersättning för Sonys musikmobil Walkman W715 och om den, i likhet med mp3-spelaren, ska anses vara en produkt som kan användas för att lagra musik för privat bruk.

« Tillbaka