Tariffer

Följande tariffer gäller från och med den 1 november 2020.

Datorer, surfplattor och spelkonsoler* med inbyggt lagringsminne > 2 GB

1 SEK per GB med ett tak på 75 SEK

Datorer (persondatorer såsom stationära och bärbara datorer) med inbyggt lagringsminne, surfplattor med inbyggt lagringsminne och spelkonsoler med inbyggt lagringsminne, samtliga med lagringsminne > 2 GB
* Parterna har överenskommit att spelkonsoler av modellerna Microsoft Xbox One, Sony PlayStation PS4, Nintendo Wii U samt Nintendo Switch inte omfattas av ersättningsskyldighet.

Mobiltelefoner med inbyggt och medföljande lagringsminne > 2 GB

1 SEK per GB med ett tak på 75 SEK

Medföljande externa minnen till mobiltelefonen ska medräknas i lagringsminnet i det fall det medföljande minneskortet marknadsförts och levererats tillsammans mobiltelefonen inbegripet att
i) minneskortet förts in i landet tillsammans med mobiltelefonen
och att
ii) minneskortet distribuerats till köpare tillsammans med mobiltelefonen (mobiltelefon + externt minne).

Minnen med lagringsminne > 2 GB

Lagringskapacitet Ersättning per styck
med ett tak på 30 SEK
> 2-7 GB 2 SEK
8-16 GB 6 SEK
17-256 GB 12 SEK
257-1024 GB 24 SEK
1025 GB – 30 SEK

Produkter som omfattas av denna tariff är lösa interna hårddiskar, externa hårddiskar och usb-minnen då produkten har ett lagringsminne på 2 GB eller mer.

Set-top-boxar med mera, med lagringsminne från 1 GB

1 SEK per GB med ett tak på 120 SEK

Set-top-boxar med inbyggd hårddisk, mp3-spelare, mp4-spelare, dvd-spelare med inbyggd hårddisk, tv med inbyggd hårddisk från 1 GB och uppåt.

Blankmedia, inspelningsbara cd- och dvd-skivor

Produkt Lagringskapacitet Ersättning per styck
cd-r Samtliga upp till 900 MB 0,60 kr
cd-rw Samtliga upp till 900 MB 0,95 kr
dvd-r/+r 4,7 GB 2,65 kr
dvd-rw/+rw 4,7 GB 4,25 kr
dvd-ram 4,7 GB 4,25 kr
dvd-r/+r double layer 8,5 GB 4,80 kr

Analoga ljudkassetter (c-kassetter), vhs-kassetter (e-kassetter), minidisc och cd-r audio (minuttariff)

Produkt Ersättning/min
c-kassett 2,5 öre
minidisc 2,0 öre
cd-r audio 2,0 öre
e-kassett (vhs) 2,5 öre

Moms på PKE

Enligt ett avgörande från EU-domstolen är privatkopieringsersättningen inte momspliktig. Det innebär att Copyswede inte tar ut någon moms på ersättningen.

  • Lagen ger regelverken

    Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
  • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

    Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
  • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

    Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas av de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>