Staff

You can reach us by phone, +46 8-545 667 00, or send us an email.

If you have questions about your remuneration please send an e-mail to fordelning@copyswede.se

Office of the CEO | Strategy
Mattias Åkerlind*, CEO  mattias.akerlind@copyswede.se
Kjell Holmstrand, Planning/ Governance  kjell.holmstrand@copyswede.se
Marketing | Licensing | Private Copying 
Peter Englund, CMO peter.englund@copyswede.se
Oscar Lisshagen, Head of PKE oscar.lisshagen@copyswede.se
Liselott Silwer, Marketing Coordinator liselott.silwer@copyswede.se
Law 
Lars Grönquist*, CLO  lars.gronquist@copyswede.se
Elin Alfheim, Legal Affairs elin.alfheim@copyswede.se
Peter Carls, Legal Affairs peter.carls@copyswede.se
Emma Sörensen Modig, Legal Affairs emma.sorensen.modig@copyswede.se
Richard Thorneus, Legal Affairs richard.thorneus@copyswede.se
Distribution
Katarina Björkstedt, Head of Distribution  katarina.bjorkstedt@copyswede.se
Finance | Discount
Annette Stolt*, CFO annette.stolt@copyswede.se
Mattias Engberg, Coordinator mattias.engberg@copyswede.se
Åsa Olsson, Controller asa.olsson@copyswede.se
Reception desk
Lena Bodin, Receptionist lena.bodin@copyswede.se
Finance
Angela Håkanson, Accountant angela.hakanson@copyswede.se
Dovile Siauruseviciute, Accountant dovile.siauruseviciute@copyswede.se
Discount
Gabriella Carlson, Administrator gabriella.carlson@copyswede.se
Annica Eriksson, Administrator annica.eriksson@copyswede.se
Amanda Hübinette, Administrator amanda.hubinette@copyswede.se
Jessica Nyström, Administrator jessica.nystrom@copyswede.se
Kasper Ohlsson, Administrator kasper.ohlsson@copyswede.se
Kethina Remecha, Administrator kethina.remesha@copyswede.se
IT
Egil Ekbom, CTO egil.ekbom@copyswede.se
Communications
Helene Stjernlöf, CCO helene.stjernlof@copyswede.se

* Management of operations in accordance with the Directive on Collective Management of Copyright.

Skriv ut

Dela
  • Lagen ger regelverken

    Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
  • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

    Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
  • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

    Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas av de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>