Products & new levy rates

New tariffs applied from November 1st 2020

In accordance with a ruling by the European Court of Justice, the private copying levy is not a subject for VAT.

 

Computers, tablets and game consoles with storage memory bigger than 2 GB

1 September 2013 to 31 October 2020 SEK 1 per GB with a cap of SEK 40
From 1 November 2020 SEK 1 per GB with a cap of SEK 75

Mobile phones with built-in and accompanying storage memory > 2 GB

1 January 2009 to 31 December 2010 SEK 3 per GB, with a cap of SEK 60
1 January 2011 to 31 October 2020 SEK 1.15 per GB, with a cap of SEK 60
From 1 November 2020 SEK 1 per GB, with a cap of SEK 75

Storage memories with storage memory > 2 GB

External HDDs and USB sticks
2011-09-01—2012-10-23
SEK 1 per GB with a cap of SEK 40
External HDDs and USB stick
2012-10-24—2020-10-31
SEK 1 per GB with a cap of SEK 80
Internal HDDs
2013-09-01—2020-10-31
SEK 1 per GB with a cap of SEK 40
 
From 2020-11-01 (all storage memories)
Memory capacity Compensation/unit
2 – 7 GB SEK  2
8 – 16 GB SEK 6
17 – 256 GB SEK 12
257-1024 GB SEK 24
1024 GB SEK 30

Set-top boxes, etc. with storage memory from 1 GB

MP3 players, MP4 players, DVD players (including Bluray) with built-in HDD, televisions with built-in HDD

Up to and including 31 October 2020 SEK 1 per GB, with a cap of SEK 320
From 1 November 2020 SEK 1 per GB, with a cap of SEK 120

Blank media
Recordable CD and DVD discs

Product Memory capacity Compensation/unit
cd-r All up to 900 MB SEK 0,60
cd-rw All up to 900 MB SEK 0,95
dvd-r/+r 4,7  GB SEK 2,65
dvd-rw/+rw 4,7  GB SEK 4,25
dvd-ram 4,7 GB SEK  4,25
dvd-r/+r double layer 8,5 GB SEK  4,80

 

Analogue audio cassettes (C cassettes), VHS cassettes (E cassettes), minidisc and CD-R audio (per minute tariff):

Product Compensation per minute
C cassettes SEK 0.025
Minidisc SEK 0.02
CD-R audio SEK 0.02
E cassette (VHS) SEK 0.025
Print
  • Lagen ger regelverken

    Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
  • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

    Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
  • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

    Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>