Manual for complete report, private copying compensation

Your company has registered with Copyswede as an importer, manufacturer or reseller of products used for private copying. With the e-reporting system, you can easily and efficiently report your sales of products subject to compensation. 

Account information, as well as a direct link to the e-reporting system, has been sent to youregistered contact person via e-mail. If you do not have the password available, you can retrieve a new password using that very same contact e-mail address. 

 

The structure of the e-reporting system 

Once you have logged on to the system, you will be directly sent to the main window for reporting. In it, you will find a status list of reports to the left, while the current reporting period is to be found to the right. 

You can always return to the main reporting window by clicking the Reports tab. Under the Company information tab, you can easily update your company information, and under the User tab you can manage user access to the system.  

The Help tab provides the gateway to this manual, a Q&A as well as contact information for customer service, should you need it. 

 

Reporting when no sales have taken place 

If the sale of products covered by the private copying levy system is 0 for an individual month, you must state this by selecting the option ”No sales of products with compensation have been made and follow the instructions on your screen. Once your report is established, a confirmation box will appear. 

   

Reporting of sold products with and without levy 

At the end of each month, a new reporting period regarding the previous month is automatically created in the main reporting windowAt that time, you can log on and report.  

The report must be submitted to Copyswede no later than on the 15th of the month following the sales month. (Click on the picture to make it larger)

In the main reporting window, select category, item and number of products sold (and indicate whether they were sold with compensation, to professional users, to resellers or exported). NOTE! In case products have been sold to registered resellers, you need to state the number of products each reseller has purchased as well as their VAT registration number – thus one line per category and retailer. Continue with the next article (illustration below). 

When you are done, click ”Review”, and a summary of your report will appear.
Please note that if a reseller is not registered with Copyswede the VAT registration number will generate an error message.


 

If everything looks correct, certify that the information provided is correct and complete before clicking ”Send”. 

Once your report is established, a confirmation box will appear. 

If you, for some reason, need to make changes to an already submitted report, it is possible as long as the reporting period in question has not yet been invoiced.  

Select the report in the status list on the left of the Reports tab. In case the status of the report is ”Sent”, you can withdraw and adjust it. 

Select the report in question, click ”Review” and then ”Resume”. 

 

If the status is ”Invoiced”, you should instead contact Customer Service at eredovisning@copyswede.se. 

  • Lagen ger regelverken

    Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
  • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

    Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
  • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

    Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas av de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>