Kanslipersonal

Du når samtliga på kansliet via växeln, 08-545 667 00, eller via e-post.

Har du som rättighetshavare frågor om dina ersättningar vänligen mejla till fordelning@copyswede.se

 

Vd-stab | Strategi
Mattias Åkerlind*, vd  mattias.akerlind@copyswede.se
Kjell Holmstrand, planering/styrning  kjell.holmstrand@copyswede.se
Neda Marklund, vd-sekreterare  neda.marklund@copyswede.se
Marknad
Peter Englund, chef marknad, licensiering/PKE  peter.englund@copyswede.se
Oscar Lisshagen, PKE-ansvarig  oscar.lisshagen@copyswede.se
Sabina Källberg, business controller sabina.kallberg@copyswede.se
Liselott Silwer, marknadskoordinator liselott.silwer@copyswede.se
Maja Wrangsell, business controller  maja.wrangsell@copyswede.se
Juridik
Lars Grönquist*, chefsjurist/vd-stab  lars.gronquist@copyswede.se
Elin Alfheim, jurist (föräldraledig)
Peter Carls, jurist  peter.carls@copyswede.se
Emma Sörensen Modig, jurist  emma.sorensen.modig@copyswede.se
Richard Thornéus, jurist  richard.thorneus@copyswede.se
Fördelning
Katarina Björkstedt, fördelningsansvarig katarina.bjorkstedt@copyswede.se
Ekonomi | Avräkning 
Annette Stolt*, chef ekonomi- och avräkning annette.stolt@copyswede.se
Mattias Engberg, koordinator mattias.engberg@copyswede.se
Reception
Lena Bodin, receptionist lena.bodin@copyswede.se
Ekonomi
Angela Håkanson, ekonomiassistent angela.hakanson@copyswede.se
Dovile Siauruseviciute, ekonomiassistent dovile.siauruseviciute@copyswede.se
Avräkning
Annelie Nordgren, teamledare annelie.nordgren@copyswede.se
Amanda Hübinette, administratör amanda.hubinette@copyswede.se
Kasper Ohlsson, administratör kasper.ohlsson@copyswede.se
Jessica Nyström, administratör jessica.nystrom@copyswede.se
It
Magnus Krook, it-chef magnus.krook@copyswede.se
Egil Ekbom, förvaltningsledare egil.ekbom@copyswede.se
Kommunikation
Helene Stjernlöf, kommunikationsansvarig helene.stjernlof@copyswede.se

* Ledning för verksamheten i enlighet med lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Skriv ut
  • Lagen ger regelverken

    Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
  • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

    Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
  • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

    Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas av de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>