Formulärdemo

Den här sidan demonstrerar ett antal olika formulär.

Ansökan om utebliven ersättning för Öppet Arkiv 2013-2015

Fördelning av ersättningar för Öppet Arkiv baseras på vilka program som funnits i arkivet under den aktuella perioden.

Alla program leder inte till en individuell födelning av ersättning.

För övriga program finns det en möjlighet att söka stipendium.

Klicka här för att registrera konto hos Swedbank

När vi har fått alla uppgifter kommer ärendet att utredas och eventuell ersättning beräknas och utbetalas.