Nyheter via Rss

Nyheter

  • Klart rättsläge efter dom i Sony Mobile-målet

    Hovrätten över Skåne och Blekinge har idag meddelat en dom som innebär att musikmobilen W715 ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Hovrätten kom därmed fram till samma slutsats som Lunds tingsrätt.   Tvisten med Sony Mobile… Läs mer »
  • Information om Copyswedes utbetalning av ersättningar

    Copyswede betalar varje år ut ersättningar för medverkan i tv-program som vidaresänts i kabel-tv och för privatkopiering. Årets ersättningar, som avser medverkan i produktioner sända år 2011,  är tänkt att komma före midsommar. En kompletterande utbetalning kommer… Läs mer »