Komplettering av licens – för vissa turkiska tv-kanaler

Vissa turkiska tv-bolag har valt att själva licensiera sina egna rättigheter och därmed omfattas inte dessa av Copyswedes avtal för vidaresändning av utländska kanaler. Vidaresändning av kanalen/kanalerna kräver därför utöver Copyswedes vidaresändningsavtal även ett separat avtal med programbolaget.

Copyswedes avtal med operatören kompletterar däremot programbolagets licens på så sätt att detta täcker in de övriga rättigheterna i kanalen som tillkommer upphovsmän, utövande konstnärer, filmproducenter samt grammofonproducenter som inte har förvärvats av programbolaget.

Detta rör för närvarande kanaler  ATV, Kanal D, Show TV och TGRT som representeras av Diva Media samt TRT:s kanaler som representeras av Stratton & Haggle. Vidaresändning av de kanalerna kräver ett separat avtal med respektive programbolags agent, se kontaktuppgifter nedan.

Separat avtal behövs därför för dessa kanaler som tidigare representerats av Ubos för att vidaresända dessa kanaler:
TRT 1
TRT Haber
TRT Cocuk
TRT Türk
Kanal 7

Programbolaget TRT och Kanal 7:s rättigheter representeras av :
Stratton&Haggle (S&H)

Contact Person: Mr. Gökhan BAYKAL
E-mail: gokhan.baykal@strattonandhaggle.com
Web: www.strattonandhaggle.com


DIVA MEDIA SERVICES LTD.
Att: Gurkan Kinaci
9. Kisim B33 Blok Kat 1/3
Atakoy 34156
Istanbul
T: +90 (212) 559 9670
F: +90 (212) 661 7651
M: +90 (532) 213 0390

www.divamed.net

Copyswedes avtal kompletterar programbolagets tillstånd
Priset för kanalerna där programbolagets rättigheter inte representeras av Copyswede är 2,00 kr per hushåll och månad om kanalerna vidaresänds som ytterligare kanaler enligt grundtariffen. Vidaresänds kanalerna i par med annan kanal är priset 7,90 kr per hushåll och månad för upp till två utländska kanaler jämte omfattade svenska kanaler.

 

 

 

 

  • Lagen ger regelverken

    Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
  • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

    Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
  • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

    Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas av de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>