Information med anledning av att TV4 fr.o.m 2008-02-01 inte omfattas av vidaresändningsplikt

Med anledning av att TV4s huvudkanal från och med den 1 februari 2008 inte längre omfattas av kabel- TV-operatörernas vidaresändningsplikt enligt Radio och TV-lagen, och för att undanröja eventuell osäkerhet kring villkoren för fortsatt vidaresändning av kanalen TV4, vill Copyswede härmed informera om att kanalen även från och med detta datum får vidaresändas enligt de villkor som gäller i avtal med Copyswede när kanalen vidaresänds på samma sätt som hittills till samtliga tillkopplade hushåll i nätet.

« Tillbaka