Välbesökt i upphovsrättsmontern på Bokmässan 2011

Även i år deltog Copyswede i Upphovsrättsmontern på Bokmässan i Göteborg. Bland besökarna i montern fanns upphovsmän såväl som deras publik och uppdragsgivare.

Tillsammans med BUS, ALIS och Bonus Presskopia deltog Copyswede i Bokmässan i Göteborg 22-25 september. Många besökte oss i Upphovsrättsmontern och diskuterade litteratur, bildkonst, foto, film, tv och musik samt allmänna upphovsrättsfrågor. Både upphovsmän och användare var representerade bland besökarna och nära 400 deltog i vår frågesport.

« Tillbaka