Copyswede tillgängliggör kultur – på uppdrag av kulturskaparna själva

Det ligger i de allra flesta kulturskapares intresse att sprida sitt arbete. Genom historien har kulturskapare och publik hittat vägar att mötas på olika sätt, oavsett samhällsskick, ekonomiskt system och tekniska förutsättningar. Det kommer de att fortsätta att göra, eftersom mötet mellan kulturskaparen och publiken värderas högt av båda parter.

Det är därför viktigt att förutsättningarna för sådana möten får vara så goda som möjligt. Den svenska upphovsrättslagen ger i kombination med väl fungerande upphovsrättsorganisationer upphovsmännen och de utövande konstnärerna möjlighet att möta sin publik och samtidigt få ersättning för sitt arbete – när det används, av den som använder det. Istället för att sälja bort sina rättigheter en gång för alla, tar man successivt betalt av dem som faktiskt nyttjar ens arbete.

Samordning av rättigheter ger heltäckande licens

Det är villkoren de flesta av Copyswedes medlemsorganisationers medlemmar verkar under. För att de verkligen ska få betalt när deras arbete används, spelar kollektiv förvaltning av deras rättigheter en viktig roll. Produktioner som hanterar ljud och rörlig bild, alltså det område på vilket Copyswede baserar sin verksamhet, är ofta komplexa till sin natur.

Bakom en tv-produktion döljer sig, förutom producenter, ofta en stor mängd enskilda upphovsmän och utövande konstnärer som författare, skådespelare, musiker, fotografer och andra rättighetshavare. Tack vare att dessa genom sina egna organisationer samordnar sina rättigheter i Copyswede tillsammans med rättighetshavare i producentledet, kan de erbjuda aktörer som vill vidareanvända tv-produktionen en heltäckande licens för detta.

På så sätt säkerställs att de enskilda rättighets havarna får ersättning för sitt arbete när det används, av den som använder det.

Tillgänglighet möjliggörs med breda licensieringslösningar

Genom att Copyswede kan licensiera vidareanvändning på detta sätt, motverkas också att kultur låses in. Tack vare den kollektiva förvaltningen och tack vare avtalslicensbestämmelser i upphovsrättslagen, kan Copyswede bidra till att frigöra kulturskatter. Från och med 1 april 2011 finns till exempel en ny arkivavtalslicensbestämmelse i upphovsrättslagen, som ger public service-bolagen möjlighet att enklare ingå avtal med rättighetshavare och göra program från sina arkiv tillgängliga för allmänheten via exempelvis bolagens egna webbplatser.

Men avtalslicenser i kombination med kollektiv förvaltning av rättigheter är inte bara en nyckel för att tillgängliggöra historien, utan även framtiden. Nya tjänster präglas av en teknisk utveckling som ibland tycks sakna begränsningar. Det innebär fantastiska möjligheter för kulturskapare och bransch att skapa nya former av möten med sin publik. Tjänsterna är ofta av en natur som vill skapa en obegränsad tillgänglighet och då räcker inte individuella avtal alltid till. För att det ska ske på ett sätt som är gynnsamt för såväl kulturskaparen som hans eller hennes publik, behövs i många fall breda licensieringslösningar.

« Tillbaka