Copyswede och SVT överens -TV-arkivet blir tillgängligt för alla

Copyswede och SVT har tecknat ett avtal som innebär att tv-tittarna kommer att kunna se program från SVT:s arkiv i en mycket större omfattning än tidigare. Samtidigt som rättighetshavarna kommer att få ersättning för att programmen i arkivet visas igen.

–          Copyswedes avtal med SVT innebär ett stort och viktigt steg för att kunna göra kulturarvet tillgängligt. Detta är angeläget både för tv-tittarna och för de kulturskapare som vi via våra medlemsorganisationer representerar. Vi är mycket glada över att vi tillsammans har kunnat göra det möjligt att tillgängliggöra det kulturarv som tv-arkivet utgör, säger Mattias Åkerlind, vd för Copyswede.

Det nya avtalet börjar gälla från den 1 januari 2013 och omfattar program som sänts före den 1 juli 2005. Programmen kommer att erbjudas till tv-tittarna genom SVT:s tjänst Öppet arkiv på webben.

« Tillbaka