Copyswede och KLYS synpunkter på förslag till EU-direktiv om kollektiv förvaltning

KLYS har tillsammans med upphovsrättsorganisationen Copyswede lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning. Direktivet syftar dels till att harmonisera regler om bättre styrelseformer och insyn i upphovsrättssällskapens verksamhet, dels till att uppmuntra och förenkla gränsöverskridande licensiering av musikaliska verk.

Läs mer här

 

 

« Tillbaka