Beslut taget i riksdagen om nya avtalslicenser

I går röstade riksdagen igenom förslaget om att införa nya avtalslicenser. Förslaget ger nya möjligheter för användare att ingå avtal med organisationer som företräder ett flertal upphovsmän inom ett utökat antal områden.

De nya avtalslicensbestämmelserna ger bland annat enklare möjligheter för:

– bibliotek och arkiv att göra digitalt material tillgängligt för allmänheten,

– tv- och radioföretagen att göra program tillgängliga på webben,

– parter att träffa avtal på områden där det tidigare varit svårt att teckna heltäckande avtal. Ett exempel är avtal om så kallade catch up-tjänster hos olika tv-operatörer.

Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2013.

« Tillbaka