Ny upphovsrättlagstiftning gör det enklare att ingå upphovsrättsliga avtal

I dag, den 1 november, träder nya bestämmelser i upphovsrättslagen i kraft som bland annat utökar möjligheterna för organisationer som företräder upphovsmän att ge heltäckande tillstånd för nya typer av tjänster såsom till exempel ”tv everywhere-lösningar”.

Den nya generella avtalslicensen (42 h § URL) innebär att marknadens parter ges möjlighet att själva identifiera situationer där individuella avtal inte är en framkomlig väg. Ett exempel där efterfrågan på förenklade tillstånd är stor gäller tillstånd för olika ”catch up-tjänster” i anslutning till vidaresändning i kabel-tv-nät eller för internetbaserade tv-tjänster.

– Den nya lagstiftningen är efterfrågad av marknadens parter och ett välkommet modernt tillskott i den upphovsrättsliga verktygslådan. Lagstiftningen gör det enklare för marknaden att skaffa de tillstånd som de behöver för sina nya tjänster samtidigt som rättighetshavarna garanteras ersättning för nyttjandet av deras verk i den nya framväxande digitala miljön, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

Utöver den nya avtalslicensen har det skett en breddning av befintliga avtalslicenser. För arkiv, bibliotek och muséer (42 d § URL) blir det lättare att digitalisera och tillgängligöra samlingar för allmänheten. För radio- och tv-företagen innebär ändringen (42 e § URL) utökade möjligheter att göra sina program tillgängliga på internet i anslutning till sändning.

« Tillbaka