Tingsrätten gav Copyswede rätt

Lunds Tingsrätt har i dag fastslagit att produkter som kan användas till kopiering för privat bruk också ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Rätten underkänner därmed Sony Mobiles resonemang om att endast produkter som huvudsakligen används till privatkopiering ska omfattas.

– Vi är glada att rätten slår fast den viktiga grundprincipen att rättighetshavare ska ersättas när deras verk kopieras, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

Enligt domen ska Sony Mobile betala ersättning till de upphovsmän och kulturskapare som Copyswede företräder.

Domen innehåller i övrigt omfattande och klargörande domskäl och liksom den tidigare meddelade UMA-domen gällande externa hårddiskar och usb-minnen, bidrar den ytterligare till att förstå hur bestämmelserna som privatkopieringsersättning ska tolkas och tillämpas.

« Tillbaka