Iphones omfattas av privatkopieringsersättning

Södertörns Tingsrätt har i dag beslutat att mobiltelefonen Iphone också ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering eftersom det är en produkt som kan användas till kopiering för privat bruk.

Domen som är en så kallad mellandom behandlar den grundläggande frågan dvs. om en Iphone omfattas av den svenska lagens förutsättningar för att privatkopieringsersättning ska utgå. Domstolen konstaterar bland annat att det sedan länge utgår ersättning för mediaspelare och att ersättningsskyldighet föreligger även när sådana har integrerats i en iPhone.

– Detta är den andra domen på kort tid från en svensk domstol som besvarar den grundläggande frågeställningen om mobiltelefoner omfattas av privatkopieringsersättningen och det är positivt att domstolen delar rättighetshavarnas uppfattning i denna fråga, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

Tingsrätten konstaterar att det har visats i målet att Iphones används till privatkopiering i sådan utsträckning att de ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering.

« Tillbaka