Hovrättens dom – Iphones omfattas av ersättningssystemet (uppdaterad)

I målet mellan Copyswede och Telia har Svea hovrätt nu gått på samma linje som Södertörns tingsrätt och i en mellandom meddelat att mobiltelefonen Iphone omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Både genom sin funktionalitet och genom den faktiska användningen anses Iphone uppfylla lagens krav på att vara särskilt ägnade för privatkopiering.

Hovrätten konstaterade att Iphone:

  • uppfyller de krav som en tolkning av begreppet särskilt ägnad för privatkopiering innebär i avseendet modellernas lämplighet för privatkopiering genom sin tekniska kapacitet och användarvänlighet,
  • faktiskt används för privatkopiering i den utsträckning som enligt hovrätten krävs för att anordningarna ska omfattas av ersättningsrätten,
  • har en rad andra användningsområden än privatkopiering har ingen självständig betydelse för om de i och för sig ska omfattas av ersättningsrätten.

Dagens dom handlar däremot inte om hur mycket som ska betalas av Telia utan det blir en senare fråga för domstolarna att ta ställning till.

Vad är privatkopiering?
Privatkopiering är en ersättning som går till kulturskapare vars verk tillåts kopieras för privat bruk och bidrar till skapandet av ny kultur. I Sverige och de flesta andra EU-länder är det tillåtet att kopiera för privat bruk och när detta är fallet är det upp till varje medlemsstat att se till att rättighetshavarna får en rimlig kompensation för den uppkomna inskränkningen av ensamrätten. Sveriges riksdag har beslutat att vi ska ha en sådan ordning och Copyswede sköter ersättningssystemet.

« Tillbaka