Klart rättsläge efter dom i Sony Mobile-målet

Hovrätten över Skåne och Blekinge har idag meddelat en dom som innebär att musikmobilen W715 ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Hovrätten kom därmed fram till samma slutsats som Lunds tingsrätt.  

Tvisten med Sony Mobile gäller om den specifika musikmobilen Walkman W715 omfattas av ersättningsordningen. I Sony-målet har Copyswede yrkat ersättning om två miljoner kronor och kravet gäller från och med den 1 januari 2009.

Hovrätten över Skåne och Blekinge gick därmed på samma linje som såväl Södertörns tingsrätt som Svea Hovrätt i Telia-målet, där det fastslogs att Iphone omfattas av ersättningsordningen.

I ersättningsdelen gjorde hovrätten en annan bedömning än tingsrätten och fastslog att Sony Mobile ska betala Copyswede 3 kr/GB istället för 50 öre/GB, vilket innebär att Sony Mobile ska betala drygt 1,7 miljoner kronor för den aktuella mobiltelefonmodellen. I tillägg till det ska Sony Mobile även betala Copyswedes rättegångskostnader i både tingsrätten och hovrätten.

Vad är privatkopiering?
Privatkopiering är en ersättning som går till kulturskapare vars verk tillåts kopieras för privat bruk och bidrar till skapandet av ny kultur. I Sverige och de flesta andra EU-länder är det tillåtet att kopiera för privat bruk och när detta är fallet är det upp till varje medlemsstat att se till att rättighetshavarna får en rimlig kompensation för den uppkomna inskränkningen av ensamrätten. Sveriges riksdag har beslutat att vi ska ha en sådan ordning och Copyswede sköter ersättningssystemet.

« Tillbaka