Datorer och surfplattor omfattas av privatkopieringsersättningen

Solna Tingsrätt har idag meddelat i en dom att även datorer och surfplattor ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. 

Tingsrätten kommer fram till att lagens krav är uppfyllt med hänsyn till att datorerna och surfplattorna är i hög grad lämpliga för privatkopiering och dessutom används för sådan kopiering i tillräckligt stor omfattning.

Samsung-målet har handlat om huruvida datorer och surfplattor skall omfattas av systemet för privatkopieringsersättning. Som företrädare för kulturskaparna har Copyswede, i enlighet med upphovsrättslagen, begärt ersättning för privatkopiering för datorer och surfplattor sedan 1 september 2013. Samsung valde att bestrida att ersättning på dessa produkter skulle utgå, varför Copyswede i juli 2014 stämde Samsung för utebliven redovisning av hur importen sett ut. I nuläget har inget belopp på ersättningen begärts.

Hur konsumerar vi film, musik, tv och radio idag?
Påståendet att alla enbart ägnar sig åt streaming stämmer inte. Streaming av film, musik, tv och radio har visserligen blivit vanligare, men kopieringsundersökningar från båda parter visar samtidigt att en betydande andel av användarna fortsätter att privatkopiera med sina datorer, surfplattor och smartphones. Enligt en nyligen genomförd undersökning, som även Solna Tingsrätt hänvisar till i målet, har exempelvis 47 % av respondenterna privatkopierat ljud- och bildfiler till sin dator under de senaste två åren. Vissa ålderskategorier kopierar mer än så, i gruppen yngre än 29 år uppger hela 65 % att de använder sin dator för privatkopiering. När det gäller kopiering till surfplattor uppger 31 % av alla respondenter att de privatkopierat.

Vad är privatkopiering?
Privatkopiering är en ersättning som går till kulturskapare vars verk tillåts kopieras för privat bruk och bidrar till skapandet av ny kultur. I Sverige och de flesta andra EU-länder är det tillåtet att kopiera för privat bruk och när detta är fallet är det upp till varje medlemsstat att se till att rättighetshavarna får en rimlig kompensation för den uppkomna inskränkningen av ensamrätten. Sveriges riksdag har beslutat att vi ska ha en sådan ordning och Copyswede sköter ersättningssystemet.

Läs mer på Solna Tingsrätts hemsida.

« Tillbaka