Högsta domstolen tar upp Telia-målet för prövning

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i målet mellan Copyswede och Telia som handlar om huruvida Iphones omfattas av privatkopieringsersättningen, det vill säga den ersättning som utgår till kulturskaparna när deras verk privatkopieras.

Vad är privatkopiering?
Privatkopiering är en ersättning som går till kulturskapare när deras verk kopieras från en laglig förlaga för privat bruk och bidrar till skapandet av ny kultur. I Sverige och de flesta andra EU-länder är det tillåtet att kopiera för privat bruk och det är upp till varje medlemsstat att se till att rättighetshavarna då får en rimlig kompensation. Sveriges riksdag har beslutat att vi ska ha en sådan ordning och Copyswede sköter ersättningssystemet.

« Tillbaka