REPLIK: EB låter kulturskapare vänta på sina ersättningar

Elektronikbranschens (EB) vd skriver i SvD under rubriken ”En gigabyteskatt vore förödande”. Av artikeln kan man få intrycket att en ny skatt ska införas eller att konsumenter företräds. Så är inte fallet. EB:s vd företräder elektronikföretag som vill att skattebetalarna ska betala deras privatkopieringsavgifter – avgifter som går till kompensation till kulturskapare. Inlägget är dessutom fullt av felaktigheter och missvisande påståenden.

I Sverige finns sedan över 15 år tillbaka en teknikneutral lag om kompensation för privatkopiering som har ett brett stöd. Stödet för systemet är starkt eftersom det är principiellt riktigt och rättvist i relation till filmarna, författarna, musikerna, dramatikerna, skådespelarna och de andra grupper som skapat och äger rätten till kultur som lagras i elektroniska produkter. Ersättningarna möjliggör också skapandet av ny kultur.

Systemet innebär att Elektronikbranschens medlemmar ska betala för den privatkopiering som deras produkter möjliggör. Det medför en låg kostnad för dessa företag, men är en viktig inkomstkälla för kulturskapare. Privatkopieringsavgiften för exempelvis en dator eller en hårddisk är 80 kronor.

Elektronikbranschens medlemmar har upprepade gånger vägrat betala dessa avgifter och har i flera år utmanat dem rättsligt utan att vinna något av alla de rättsfall man drivit. Inlägget nu är en partsinlaga för att någon annan – helst skattebetalarna eller kulturbudgeten – bör betala istället. Att skattefinansiera privatkopieringsersättningen är dock fel väg att gå. Det är rimligt att det är de elektronikföretag som tjänar pengar på och som möjliggör privatkopieringen som ska betala för detta, inte hela skattebetalarkollektivet.

Det säger sig självt att den enskilda kulturskaparen inte kan kräva in ersättningar av den multinationella elektronikindustrin. Därför arbetar organisationen Copyswede på kulturskaparnas uppdrag för att samla och fördela dessa ersättningar. Den svenska lagen om privatkopiering är modern och flexibel: avgiften anpassas till den privatkopiering som sker, oavsett vilka typer av produkter som används. Avgiften tas bara ut i den utsträckning det faktiskt privatkopieras. Om det inte privatkopieras ska det heller inte utgå någon ersättning.

EB:s vd menar att privatkopiering inte längre förekommer. Man kan fråga sig var han fått dessa uppgifter ifrån. Antalet privatkopior i Sverige kan med försiktiga antaganden uppskattas till hundratals miljoner per år. Undersökningar från bl a Finland visar att det där görs omkring 500 miljoner lagliga kopior varje år. Enligt en färsk Sifoundersökning uppger 65 % av de tillfrågade i ålderskategorin < 29 år att det privatkopierat film, tv-serier, musik och ljudböcker till sin dator.

Elektronikbranschen går bra och gör goda marginaler på svenska konsumenter. Men de enskilda kulturskaparna får även i år vänta på sina pengar när EB:s medlemmar inte betalar de ersättningar de är skyldiga.

Ordförande KLYS & vd Copyswede

Länk till replik i SvD ”Företag vill slippa ersätta kulturskapare”

« Tillbaka