Elektronikbranschen är alltid välkomna till förhandlingsbordet

I en replik på den debattartikel på SVT Opinion som undertecknats av ett stort antal företrädare för kulturskaparorganisationer (”Teknikjättarna måste betala för kulturen”) skriver Elektronikbranschens vd att ”Konsumenter har slutat privatkopiera”. Hans påstående om att konsumenter har slutat privatkopiera saknar helt stöd i resultaten från olika användarstudier som Copyswede låtit Sifo genomföra.

Förhandlingar, foto: Shironosov
foto: Shironosov

I oktober 2015 avgjorde Solna tingsrätt ett mål mellan Samsung och Copyswede där huvudfrågan var om datorer och surfplattor skulle omfattas av privatkopieringsersättningsordningen. I målet hade domstolen tillgång till flera användarundersökningar, däribland en undersökning som gemomförts av Sifo i augusti 2015. Av undersökningen framgår att 47 % av de tillfrågade som har tillgång till en dator privatkopierat ljudfiler eller rörlig bilder. I åldersgruppen under 29 år svarade 65 % av de tillfrågade att de kopierat ljudfiler eller rörlig bild till sin dator. Domstolen konstaterade att datorer och surfplattor i hög grad är lämplig för privatkopiering och att de rent faktiskt används i en sådan omfattning att de ska omfattas av ersättningsordningen.

Det svenska systemet kan hantera ny teknik samtidigt som det finns en inbyggd förhandlingsmekanism som tar hänsyn till privatkopieringens omfattning. En minskande privatkopiering är således inget problem att hantera inom ramen för systemet.

Copyswede, som är kulturskaparnas förhandlingsorganisation, har löpande och vid upprepade tillfällen försökt få elektronikbranschen att medverka till konstruktiva förhandlingar. Trots en lång tradition av att i förhandlingar gemensamt kunna hantera frågor om ersättningsnivåer, undantag för professionell användning et cetera har branschen sedan ett antal år vägrat att komma till förhandlingsbordet.

Parter i ett förhandlingssystem behöver ta ansvar genom att samarbeta och försöka förstå varandras intressen. Elektronikbranschens syn på privatkopieringsmönster visar att behovet av gemensamma användarstudier är stort. Vår inbjudan till konstruktiva förhandlingar som kan baseras på gemensamt beställda användarundersökningar kvarstår. Vi tar ansvar för att kulturskaparna får de ersättningar som lagstiftaren har bestämt samtidigt som de bolag som har att betala ersättningen kan få tydliga, enkla och smidiga regler att förhålla sig till. Vår förhoppning är att Elektronikbranschen framöver är beredd att axla ett motsvarande ansvar.

Debattartiklar Svt Opinion:
”Teknikjättarna måste betala för kulturen”  (11 februari)
”Konsumenter har slutat privatkopiera” (15 februari)
”Privatkopieringen fortsätter trots streamingtjänster” (29 februari)

« Tillbaka