Hög tid att förhandla och betala privatkopieringsnotan

Elektronikbranschen och It&Telekomföretagen skriver på Näringsliv Debatt den 5 maj om en undersökning utförd på deras uppdrag som enligt dem visar att de egna företagen borde betala lägre eller inga privatkopieringsavgifter (”Än lever kassetten – i lagstiftningen”, SvD Näringsliv Debatt 05/05). Artikeln är en del av en kampanj som företagen driver för att ändra lagen och föra över avgifterna till statsbudgeten – så att skattebetalarna betalar deras privatkopieringsavgifter.

Den undersökning som Elektronikbranschen köpt är intressant på flera plan men håller tyvärr inte måttet när det gäller att mäta omfattningen av den privatkopiering som sker. Den visar inte heller det artikelförfattarna gör gällande – utan tvärtom framgår att privatkopieringen alltjämt är en viktig del i en modern kulturkonsumtion.

Möjligheten att privatkopiera finns tack vare en inskränkning i upphovsrättslagen och för detta betalar de företag som säljer produkter där kopieringen sker privatkopieringsersättning till skaparna av verket. Pengarna går till att finansiera ny kultur. Den nuvarande lagstiftningen är väl anpassad för att hantera en modern kulturkonsumtion i en digital miljö. Lagen är också utformad så att om privatkopiering på vissa produkter sker i begränsad omfattning så ska ersättningen också genom förhandlingar kunna reduceras.

Copyswede samlar en lång rad kulturskaparorganisationer och i samarbete och dialog med elektronikbranschen har vi i uppdrag att gemensamt uppskatta privatkopieringens omfattning och komma överens om ersättning.

Elektronikbranschen är varmt välkomna tillbaka till förhandlingsbordet för att utveckla hur de ser på privatkopieringen och hur våra gemensamma mätningar kan utvecklas. Först då har vi underlag som kan utgöra grunden till förhandlingar om framtida ersättningsnivåer. Under tiden storföretagen satsar resurser på lobbyism, rättsprocesser och undersökningar vi inte kan använda får dock kulturskaparna vänta på sina pengar.

Vd och ordförande, Copyswede

Replik i SvD: Hög tid att förhandla och betala notan

« Tillbaka